«Попередження і захист від паводків в верхніх частинах басейнів річок Прут і Сірет шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями – EAST AVERT»
MIS ETC 966
Спільні кордони. Спільні рішення
Дані про хімічне забруднення

 

Інформація

 або Стан забруднення атмосферного повітря м. Чернівці

 за квітень 2019 року

                               У квітні 2019 року ЛСЗА проводила спостереження на трьох стаціонарних постах: ПСЗ №1 (вул.Заводська,34), ПСЗ №3, (вул.Головна,265А)   та ПСЗ №4 (вул. О.Гузар,1). За місяць відібрано 1275 проб атмосферного повітря, з яких 1262 проби (на пил, двоокис сірки, окис вуглецю, двоокис та окис азоту, фенол, фтористий та хлористий водень і формальдегід) проаналізовано в лабораторії, а 13 проб (3 об’єднані проби на важкі метали) відіслано до ЦГО ім.Б.Срезневського Крім того сформовано для відправки 3 об’єднані проби для визначення вмісту бенз(а)пірену, які до розпорядження ЦГО ім.Б.Срезневського зберігаються в ЛСЗА.

   Аналіз даних вимірювань за період квітень 2015 - 2019 років свідчить про те, що хід забруднення атмосферного повітря м. Чернівці суттєво не змінився і відповідає попереднім рокам. При цьому в квітні поточного року простежується деяке зростання в атмосферному повітрі середньомісячних концентрацій по пилу. Перевищення середньомісячними концентраціями середньодобової ГДК по місту не спостерігалося.

 

              Середньомісячні значення концентрацій забруднюючих речовин  по м. Чернівці за квітень 2019 рік

Назва інгредієнта

               Середньодобові ГДК

                         мг/м3

Середньомісячна концентрація по відношенню до ГДК за квітень

Пил

0,150

0,5

Діоксид сірки

0,050

0,05

Окис вуглецю

3,000

0,06

Діоксид азоту

0,040

0,5

Окис азоту

0,060

0,1

Фенол

0,003

0,4

Фтористий водень

0,005

0,5

Хлористий водень

0,200

0,7

Формальдегід

0,003

0,9

 

 

 

  

 

Кислотність атмосферних опадів по м. Чернівці за квітень 2019 р.

 

Місце відбору

Рік

місяць

Середнє значення рН за місяць

Мінімальне значення рН за місяць

Максимальне значення рН за місяць

Примітка

Чернівці

 

2019

квітень

 

5,6

 

 

5,0

 

 

6,3

 

Значення рН в межах норми