«Попередження і захист від паводків в верхніх частинах басейнів річок Прут і Сірет шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями – EAST AVERT»
MIS ETC 966
Спільні кордони. Спільні рішення
Дані про хімічне забруднення

Інформація

або Стан забруднення атмосферного повітря м. Чернівці

за жовтень 2017 року

 

     У жовтні 2017 року ЛСЗА проводила спостереження на трьох стаціонарних постах: ПСЗ №1 (вул. Заводська,34), ПСЗ №3 (вул.Головна,265А) та ПСЗ №4 (вул. О.Гузар,1). Всього було відібрано 1393 проби атмосферного повітря, з яких 1380 проб на пил, двоокис сірки, окис вуглецю, двоокис та окис азоту, фенол, фтористий та хлористий водень, формальдегід та 13 проб на важкі метали.

    Аналіз даних вимірювань за період жовтень 2013 - 2017 років свідчить про те, що середньомісячні концентрації по пилу, окису вуглецю, окису азоту, фенолу та хлористому водню залишилися на рівні попередніх років. При цьому у жовтні поточного року простежується зниження середньомісячної концентрації по формальдегіду і зростання вмісту в атмосферному повітрі двоокису азоту, фтористого водню та двоокису сірки.

 

 

Середньомісячні значення концентрацій забруднюючих

речовин по м. Чернівці за жовтень 2017 року.

 

Назва інгредієнта

Середньодобові ГДК

мг/м3

Середньомісячна концентрація по відношенню до ГДК за вересень

Пил

0,150

0,3

Діоксид сірки

0,050

0,06

Окис вуглецю

3,000

0,2

Діоксид азоту

0,040

1,3

Окис азоту

0,060

0,2

Фенол

0,003

0,4

Фтористий водень

0,005

0,7

Хлористий водень

0,200

0,6

Формальдегід

0,003

0,9

  

 

 

 

 

 

 

Кислотність атмосферних опадів по м.Чернівці за жовтень 2017 р.

 

Місце відбору

Рік

місяць

Середнє значення рН за місяць

Мінімальне значення рН за місяць

Максимальне значення рН за місяць

Примітка

 

 

Чернівці

 

2017

жовтень

 

6,2

 

 

5,6

 

 

6,9

 

Значення рН в межах норми