«Попередження і захист від паводків в верхніх частинах басейнів річок Прут і Сірет шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями – EAST AVERT»
MIS ETC 966
Спільні кордони. Спільні рішення
Дані про хімічне забруднення

Інформація

або Стан забруднення атмосферного повітря м. Чернівці

за січень 2018 року

 

У січні 2018 року ЛСЗА Чернівецького ЦГМ проводила  спостереження  на  трьох  стаціонарних постах: ПСЗ №1 (вул. Заводська, 34), ПСЗ №3 (вул. Головна, 265-А)  та  ПСЗ №4 (вул. О.Гузар,1).  Було відібрано 1467 проб  атмосферного повітря, з яких 1452 проби на пил,  двоокис  сірки,  окис  вуглецю, двоокис  та  окис  азоту,  фенол,  фтористий  та  хлористий  водень,  формальдегід проаналізовано в лабораторії, та 15 проб відіслано до ЦГО для визначення вмісту важких металів.

   Аналіз даних вимірювань за період січень 2014 - 2018 років  свідчить про те, що на рівні попередніх років залишився вміст пилу, окису азоту, фтористого та хлористого водню, формальдегіду. При цьому у січні поточного року простежується підвищення середньомісячних концентрацій по двоокису сірки, двоокису азоту і навпаки зниження середньомісячних концентрацій по окису вуглецю та фенолу.

 

 

Середньомісячні значення концентрацій забруднюючих

речовин по м. Чернівці за січень 2018 року.

 

Назва інгредієнта

Середньодобові ГДК

мг/м3

Середньомісячна концентрація по відношенню до ГДК за вересень

Пил

0,150

0,2

Діоксид сірки

0,050

0,07

Окис вуглецю

3,000

0,2

Діоксид азоту

0,040

1,2

Окис азоту

0,060

0,1

Фенол

0,003

0,4

Фтористий водень

0,005

0,5

Хлористий водень

0,200

0,5

Формальдегід

0,003

0,8

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Кислотність атмосферних опадів по м.Чернівці за

січень 2018 р.

 

Місце відбору

Рік

місяць

Середнє значення рН за місяць

Мінімальне значення рН за місяць

Максимальне значення рН за місяць

Примітка

 

 

Чернівці

 

2018

січень

 

5,8

 

 

5,3

 

 

6,1

 

Значення рН в межах норми