«Попередження і захист від паводків в верхніх частинах басейнів річок Прут і Сірет шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями – EAST AVERT»
MIS ETC 966
Спільні кордони. Спільні рішення
Дані про хімічне забруднення

 

Інформація

 або Стан забруднення атмосферного повітря м. Чернівці

 за січень 2019 року

                У січні 2019 року ЛСЗА проводила спостереження на трьох стаціонарних постах: ПСЗ №1 (вул.Заводська,34), ПСЗ №3, (вул.Головній,265А)   та ПСЗ №4 (вул. О.Гузар,1). За місяць відібрано 1455 проба атмосферного повітря, з яких 1441 проба (на пил, двоокис сірки, окис вуглецю, двоокис та окис азоту, фенол, фтористий та хлористий водень і формальдегід) проаналізовано в лабораторії, а 14 проб (3 об’єднані проби на важкі метали) відіслано до ЦГО ім.Б.Срезневського. Крім того сформовано для відправки 3 об’єднані проби для визначення вмісту бенз(а)пірену, які до розпорядження ЦГО зберігаються в ЛСЗА.

                 Аналіз даних вимірювань свідчить про те, що середньомісячні концентрації забруднюючих речовин, а саме   двоокису азоту, окису азоту, фенолу,фтористого та хлористого  водню вкладаються в межі концентрацій, які спостерігалися у січні на протязі останніх п’яти років. При цьому у січні поточного року простежується зниження в атмосферному повітрі середньомісячних концентрацій  по окису вуглецю і зростання вмісту в атмосферному повітрі пилу, двоокису сірки та формальдегіду.

                 Перевищення середньомісячними концентраціями середньодобових ГДК по місту спостерігалося по двоокису азоту (1,1ГДК) ТА формальдегіду (1,3 ГДК).

 

     

         

  Середньомісячні значення концентрацій забруднюючих речовин  по м. Чернівці за січень 2019 рік

Назва інгредієнта

Середньодобові ГДК

мг/м3

Середньомісячна концентрація по відношенню до ГДК за листопад

Пил

0,150

0,4

Діоксид сірки

0,050

0,08

Окис вуглецю

3,000

0,2

Діоксид азоту

0,040

1,1

Окис азоту

0,060

0,1

Фенол

0,003

0,74

Фтористий водень

0,005

0,8

Хлористий водень

0,200

0,3

Формальдегід

0,003

1,3

 

 

 

  

 

Кислотність атмосферних опадів по м. Чернівці за січень 2019 р.

 

Місце відбору

Рік

місяць

Середнє значення рН за місяць

Мінімальне значення рН за місяць

Максимальне значення рН за місяць

Примітка

Чернівці

 

2019

січень

 

5,5

 

 

4,9

 

 

6,4

 

Значення рН в межах норми