«Попередження і захист від паводків в верхніх частинах басейнів річок Прут і Сірет шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями – EAST AVERT»
MIS ETC 966
Спільні кордони. Спільні рішення
Дані про хімічне забруднення

 

Інформація

 або Стан забруднення атмосферного повітря м. Чернівці

 за березень 2018 року

            У березні 2018 року ЛСЗА Чернівецького ЦГМ проводила  спостереження  на трьох  стаціонарних постах: ПСЗ №1 (вул.Заводська,34), ПСЗ №3 (вул.Головна,265 А) та  ПСЗ №4 (вул. О.Гузар,1). За місяць було відібрано 1679 проб  атмосферного повітря, з яких 1664 проби на пил,  двоокис  сірки,  окис  вуглецю, двоокис  та  окис  азоту,  фенол,  фтористий та хлористий  водень і формальдегід проаналізовано в лабораторії ЦГМ  та три об’єднаних проби (по 5 проб з кожного поста) відіслано до ЦГО ім.Б.Срезневського для визначення вмісту важких металів.  Крім того сформовано для відправки 3 об’єднані  проби   для визначення вмісту  бенз(а)пірену, які до розпорядження ЦГОім.Б.Срезневського зберігаються в ЛСЗА.

          За результатами виконаних лабораторією аналізів видно, що середньомісячні концентрації забруднюючих речовин, в основному вкладаються в межі концентрацій, які спостерігалися у березні на протязі останніх п’яти років (2014 – 2018рр.). На рівні попередніх років залишився вміст пилу, двоокису сірки, окису вуглецю, окису  азоту, формальдегіду, хлористого та фтористого водню.  При цьому у березні поточного року простежується зростання середньомісячної концентрації по двоокису азоту і майже в 2 рази знизився вміст фенолу в атмосферному повітрі.

           Перевищення середньомісячними концентраціями середньодобових ГДК по місту спостерігалося  лише по двоокису азоту (1,3ГДК). Слід відмітити, що середньомісячна концентрація двоокису азоту на ПСЗ №3 (вул.Головна,265А) в 4 рази (2,5ГДК) вища ніж на ПСЗ №4 - 0,6 ГДК і в 3 рази вища ніж на ПСЗ №1- 0,9 ГДК.

 

Середньомісячні значення концентрацій забруднюючих речовин  по м. Чернівці за березень 2018 рік

Назва інгредієнта

Середньодобові ГДК

мг/м3

Середньомісячна концентрація по відношенню до ГДК за березень

Пил

0,150

0,3

Діоксид сірки

0,050

0,07

Окис вуглецю

3,000

0,2

Діоксид азоту

0,040

1,3

Окис азоту

0,060

0,1

Фенол

0,003

0,3

Фтористий водень

0,005

0,4

Хлористий водень

0,200

0,3

Формальдегід

0,003

1,0

 

 

 

  

 

Кислотність атмосферних опадів по м. Чернівці за березень 2018 р.

 

Місце відбору

Рік

місяць

Середнє значення рН за місяць

Мінімальне значення рН за місяць

Максимальне значення рН за місяць

Примітка

Чернівці

 

2018

березень

 

5,9

 

 

5,3

 

 

6,6

 

Значення рН в межах норми