«Попередження і захист від паводків в верхніх частинах басейнів річок Прут і Сірет шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями – EAST AVERT»
MIS ETC 966
Спільні кордони. Спільні рішення
Дані про хімічне забруднення

 

Інформація

 або Стан забруднення атмосферного повітря м. Чернівці

 за ЛЮТИЙ 2019 року

                  У лютому 2019 року ЛСЗА   проводила спостереження на трьох стаціонарних постах: ПСЗ №1 (вул. Заводська,34), ПСЗ №3 (вул.Головна,265 А) та ПСЗ №4 (вул. О.Гузар,1). За місяць було відібрано 1551 пробу атмосферного повітря, з яких 1536 проб на пил, двоокис сірки, окис вуглецю, двоокис та окис азоту, фенол, фтористий та хлористий водень і формальдегід проаналізовано в лабораторії ЦГМ та три об’єднаних проби (по 5 проб з кожного поста) відіслано до ЦГО для визначення вмісту важких металів. Крім того сформовано для відправки 3 об’єднані проби   для визначення вмісту бенз(а)пірену, які до розпорядження ЦГО зберігаються в ЛСЗА.

                          Аналіз даних вимірювань за період лютого 2015 - 2019 років свідчить про те, що хід забруднення атмосферного повітря м. Чернівці суттєво не змінився і відповідає попереднім рокам. На рівні попередніх років залишився вміст двоокису сірки, окису та двоокису азоту, фенолу, формальдегіду, хлористого та фтористого водню. При цьому, у лютому поточного року простежується деяке зростання середньомісячної концентрації по пилу і дещо знизився вміст в атмосферному повітрі окису вуглецю.

 

         

  Середньомісячні значення концентрацій забруднюючих речовин  по м. Чернівці за лютий 2019 рік

Назва інгредієнта

               Середньодобові ГДК

                         мг/м3

Середньомісячна концентрація по відношенню до ГДК за лютий

Пил

0,150

0,4

Діоксид сірки

0,050

0,05

Окис вуглецю

3,000

0,1

Діоксид азоту

0,040

0,8

Окис азоту

0,060

0,09

Фенол

0,003

0,4

Фтористий водень

0,005

0,6

Хлористий водень

0,200

0,5

Формальдегід

0,003

0,8

 

 

 

  

 

Кислотність атмосферних опадів по м. Чернівці за лютий 2019 р.

 

Місце відбору

Рік

місяць

Середнє значення рН за місяць

Мінімальне значення рН за місяць

Максимальне значення рН за місяць

Примітка

Чернівці

 

2019

лютий

 

5,6

 

 

5,2

 

 

6,1

 

Значення рН в межах норми