«Попередження і захист від паводків в верхніх частинах басейнів річок Прут і Сірет шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями – EAST AVERT»
MIS ETC 966
Спільні кордони. Спільні рішення
Дані про хімічне забруднення

 

Інформація

або Стан забруднення атмосферного повітря м. Чернівці

за вересень 2021 року

         У вересні 2021 року ЛСЗА   проводила  спостереження  на  трьох  стаціонарних постах: ПСЗ №1 (вул. Заводська, 34), ПСЗ №3 (вул. Головна, 265-А)  та  ПСЗ №4 (вул. О.Гузар,1). ).  Всього було відібрано 1006 проб  атмосферного повітря, з яких 996 проб на пил,  діоксид  сірки,  оксид  вуглецю, діоксид  та  оксид  азоту,  фенол,  фтористий  та  хлористий  водень і  формальдегід проаналізовано в лабораторії, а 10 проб відіслано до ЦГО ім.Б.Срезневського для визначення вмісту важких металів. Крім того сформовано для відправки 3 об’єднані проби  для визначення вмісту бенз(а)пірену, які до розпорядження ЦГО ім.Б.Срезневського зберігаються в ЛСЗА.

     За результатами виконаних в лабораторії аналізів видно, що   середньомісячні концентрації забруднюючих речовин у вересні 2021р., в основному, вкладаються в межі концентрацій, які спостерігалися протягом останніх п’яти років (2017-2021 р.р.). На рівні попередніх років залишився вміст  пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, фенолу та формальдегіду. Водночас у вересні поточного року простежується підвищеннясередньомісячних концентрацій по оксиду азоту, фтористому та хлористому водню і навпаки зниження середньомісячної концентрації по діоксиду азоту.

           Перевищення  середньомісячними концентраціями середньодобової ГДК спостерігалося лише по  фтористому водню - 1,1 ГДК. 

 

                Назва інгредієнта

               Середньодобові ГДК

            мг/м3

Середньомісячна концентрація по відношенню до ГДК за вересень

Пил

0,150

0,4

Діоксид сірки

0,050

0,04

Окис вуглецю

3,000

0,1

Діоксид азоту

0,040

0,5

Окис азоту

0,060

0,1

Фенол

0,003

0,6

Фтористий водень

0,005

1,1

Хлористий водень

0,200

0,9

Формальдегід

0,003

0,9

 

 

 

 

  

Кислотність атмосферних опадів по м. Чернівці за вересень 2021 р.

 

Місце відбору

Рік

місяць

Середнє значення рН за місяць

Мінімальне значення рН за місяць

Максимальне значення рН за місяць

Примітка

Чернівці

 

2021

вересень

 

5,6

 

 

5,2

 

6,0

Значення рН в межах норми