The prevention and protection against floods in the upper Siret and Prut River basins, through the implementation of the modern monitoring system with automatic stations - EAST AVERT”
MIS ETC 966
Common borders. Common solutions
INFORMATION ABOUT CHEMICAL POLLUTION

 

Інформація

або Стан забруднення атмосферного повітря м. Чернівці

за серпень 2015 року

  

У серпні 2015 року ЛСЗА   проводила спостереження на трьох стаціонарних постах: ПСЗ №1 (вул.Заводська,34), ПСЗ №3, (вул.Головній,265А)   та ПСЗ №4 (вул. О.Гузар,1). За місяць відібрано 1092 проби атмосферного повітря, (пил, двоокис сірки, окис вуглецю, двоокис та окис азоту, фенол, фтористий та хлористий водень, формальдегід і важкі метали).

Аналіз даних вимірювань за серпень 2011-2015р.р. свідчить про те, що середньомісячні концентрації пилу, двоокису сірки, двоокису азоту, фенолу та хлористого водню в серпні поточного року залишилися на рівні минулих п’яти років. При цьому простежується зниження середньомісячної концентрації окису вуглецю (найнижча за п’ятирічний термін) і зростання вмісту в атмосферному повітрі окису азоту, фтористого водню та формальдегіду (найвищі за п’ятирічний термін). Перевищення середньомісячними концентраціями середньодобової ГДК відмічалося тільки по формальдегіду.

  

 

 

 

 

Кислотність атмосферних опадів по м. Чернівці за серпень 2015 р.

 

Місце відбору

Рік

місяць

Середнє значення рН за місяць

Мінімальне значення рН за місяць

Максимальне значення рН за місяць

Примітка

 

 

Чернівці

 

2015

серпень

 

6,5

 

 

6,3

 

 

6,8

 

Значення рН в межах норми