”Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor în bazinele superioare Prut și Șiret, prin punerea în aplicare a unui sistem modern de monitorizare cu stații automate - EAST AVERT”
MIS ETC 966
Graniţe comune. Soluţii comune
CENTRUL DE CHM

Centrul Regional de Hidrometeorologiedin Cernăuți este un mecanism, ce asigură un proces tehnologic complex, începutul căruia sunt observațiile, iar rezultatul - prognoze meteorologice, hidrologice și agrometeorologice.

El include aproape toate observațiile mediului natural din regiunea Cernăuți. Centrul Regional de Hidrometeorologiedin Cernăuți se compune din: stația meteorologică de aviație din Cernăuți, împreună cu locatorul meteorologic (MRL), stația de lac Novodnistrovsk, stația meteorologică Seliatin, sectorul deobservațiiaerologice, sectorul de Hidrologie, sectorul observațiilorde laboratora poluării aerului, sectorul agrometeorologic, sectorul de serviciul hidrometeorologic, 30 posturi de observări hidrologice  și 3 posturi de observări a poluării aerului.

Sarcinile șifuncțiile principale al  Centrului Regional de Hidrometeorologiedin Cernăuți în primul rând sunt îndreptate la:  asigurarea realizației observărilor hidrometeorologice și observațiilor debazăa poluării mediului,prelucrarea și generalizarea materialelor deobservații, asigurarea cu monitorizațiaa poluării mediului, asigurarea cu prognoze meteorologice a vremei și cu regimulhidrologicalrâurilor, asigurarea condițiilor agrometeorologice de creștereși a productivității a culturilor, asigurarea cu prognoze evenimentelorhidrometeorologice periculoase; asigurarea aviației cu prognoze  meteorologice.

Istoria Meteorologiei a Bucovinei se începe de la mijlocul secolului al XIX-lea. În conformitate cu înregistrările de arhivă, încă  îainte de anul 1848 în Cernăuți au fost primele încercări de a organiza observațiile meteorologice și hidrologice.

 

Mai mult ……

 

În iulie anului 1849, în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Educației  și a religiei al Austriei din Viena, președintele Districtului Cernăuți Edward Bah primește o scrisoare de instrucțiuni de la secretarul de stat să notifice consiliului de administrație și instituțiile de învățământ al Bucovinei, care sunt echipate cu echipamentul necesar pentru cercetări meteorologice, electrice, Proprietăți chimice al atmosferei, s-ă  înceapă observațiile după vremea.Ei au fost sfătuiți să procedeze la observațiile complete sau parțiale, cu precizie, ce permite  nivelul actual al științei. A fost propusă publicarea rezultatelor observațiilor în presa orașului, în fiecare zi :

 

 “Stimate Domnule”

Din cauza recursului, care am primit de laMinisterul de Interne imperial-regal, Domniavoastra primiți împuternicire de a  informa consiliuldeadministrație și instituțiile de învățământ terenurilordumneavoastrei, ce au echipamentul necesar pentru a putea să efectueze cercetări meteorologice, electrice și chimice ale atmosferei, precum și studiile Magnetismuluia pământului, s-ă înceap ă observații complete sau parțiale cu precizie, ce permite  nivelul actual al științei, iar rezultatele observărilor a posta în fiecare zi în ziarele provinciale (presa orașului).

Instituțiile și agențile care corespund acestorcerințe,și  doresc de a informa Domniavoastra despre acest lucru, trebue,  în același timp, s-ă informeze cine v-a fi conducător al observațiilor in diferite domenii.

Cu stimă,

Viena, 9 iulie anul 1849.

Ministrul interimar de cultură și educație,
Secretarul de Stat junior

 

 Signatura

 

Adresat: Edward Bah, președintelui Districtului Cernăuți, c-a conducătorului instituțiilor de importanță regională a Bucovinei.

Primele observații meteorologice regulate cu folosirea instrumentelor specializate în Cernăuți au  fost începute în octombrie anului 1852 de un profesor din școala medie, și continuate de directorul seminarului teologic.Materiale de observații meteorologice au format baza pentru descrierea condițiilor climatice din Cernăuțiscriseși publicate în Cernăuți în anul 1875 de Dr. Titus von Althom șiîn1886 deprofesorulVahlovskii.În prima ediție a fost cuprinsă perioada de observație anilor 1852 - 1873,  în  a doua - 1853-1885.

În conformitate cu decretul regional de la 19 ianuarie 1870, emis pe bazadecizieiMinisterului Culturilorși educației de la 6 ianuarie 1870, este acceptată decizia de instituire a observatorului meteorologic și amplasarea acestuia în clădirea școlii superioare Ortodoxe din Cernăuți.

                                                                                  

«Notificarea Ministerului Agriculturii din Austria , Prezidiului Executiv National din Bucovina, că el împreunăcu Ministerul Culturilor și educației asigura 800 de guldeni pentru construirea Observatorului Meteorologic, din  restul valorilor a subvenției rămase de anul trecut din fondul planat pentru protecția resurselornaturale.

Fondurile suntalocatecu condiția,dacă soldurile necesare pentru costul de construcție va face fundația religioasă ortodoxă, și va avea grijă de începutul observațiilor meteorologice, luând în considerare avizul instituțiilor centrale de meteorologie și magnetismul terestru.

Viena, 24 ianuarie 1870 »

Clădirea  școlei superioare ortodoxe este  păstrată până în zilele noastre și este situată la intersecția stradelor Golovna  și Catedrala. Acum acolo se află liceul № 2. Și totuși a rămas pe acoperișul domul fostuluiobservator.

 

Fotografia anilor 30 secolului XX.

Fotografia anului 2007.

În luna mai anului 1907 șeful Departamentului de Fizica Experimentala Josef von Heytler Arminhen și Decanul Facultății de Filosofie profesorul a fizicii matematice Michael Radakovichi au organizat observațiile meteorologice în universitate.Din februarie anului 1909 au fost  începute lucrurile de crearea a stației meteorologice de universitate, în  subordonarea cării în 1913 au fost patru stații meteorologice de categoria II: Bucovina – Putna, Solca. Cacica, Dorna – Vatra. Informația de la stațiile meteorologice a fost trimis la instituția centrală de Meteorologie și Geodinamică din Viena.

Durează și formareaobservațiilorhidrologice. În anul 1893 a fost format serviciulhidrografic, iar înperioada  anilor 1893-1894, după terminarealucrului pregătitor, a fost fondat Biroul hidrografic Central  Regal și  proiectat statutul organizator al serviciuluihidrografic în Austria.

Pe terenurile Ausriei au fost formate 14 birourihidrografice, care se subordonau Departamentelorde construcții. În anul 1894 pentru prima dată, au fost emise orientări și instrucțiuni serviciului hidrografic pentru performanța, proiectarea și livrarea materialelor de observații în Biroul Central dinl Viena. Pe data de 30 aprilie anului 1894, aceste instrucțiuni sunt trimise unităților Serviciului hidrografic pe terenurile Austriei, pentru a reglementa observațiile hidrometrice.

 

 

Des. Fragmente din manualul metodologic de efectuarea observațiilor meteorologice (Viena, 1894).

 

În anii 1886-1887 a fost format Serviciul hidrograficși în Bucovina, care în 1914 constatea din 6 stații hidrometrice și 53 de stații pliuviometrice.

 

Structura această  a serviciului hidrografic  a  rămas păstrată până la Primul Război Mondial, anului1914.

Ca urmare a operațiunilor militare Primului Război Mondial o parte de stații au fost distruse și jefuite.Guvernul român, care a venit la Bucovina în 1918, a încercat să facă un inventar al stații meteorologiceși a restabili echipamentele, instrumentele și documentele care au rămas după război, precum și a căuta și a organiza observațiile care au fost conservate. Ca urmare a activității desfășurate în anul 1920 au început să lucreze stațiele meteorologice din Cernăuți, Suceava, Radautsah, Vatra Dorn și Vijnița. Serviciul treptat este restabilit și în continuare începe să se dezvolte. Inca din anul 1921 se produc în mod regulat buletine agrometeorologice săptămânale și lunare, care conțin informații despre vremea, starea culturilor agricole, livezi și animale.

În anul 1940, Bucovina de Nord a devenit c-a parte a RSS Ucrainene. Conform ordinului Conducerei Gidrometeorologice Ucrainene №ТО-5-132 de la 05.08.1940, pe data  de 05 septembrie anului 1940 în Cernăuți fostul comisar al așa-numitei Comisiei Româno-Poloneze Sindler Edward E. și șeful al Gospodăririi Apelor din Cernăuți S. Danciula au transferat către șeful  stației hidrologice din Kolomâia Koriak I. toate materialele, echipamentele, sculele, mobilier.În conformitate cu ordinului Conducerei Gidrometeorologice Ucrainene №TO - 41- 15 de la 15.08.1940 Koriak I. trebue să primească și în continuare să transfere totul așa cum este descris Conducerei.

De acum înainte, observațiile meteorologice din regiunea Cernăuți, nu numai se continuă, dar șise extindă. Pe data de 1 octombrie 1940, a deschis și-a început activitatea stația de meteorologică Seliatin. Primele date cărei au fost primite  în arhivele climatice din ianuarie anului 1941.

În timpul al doilea război mondial în luna iulie anului 1941 in regiunea Cernăuți a fost 3 stații meteorologiceși  una hidrologică.   Total personalul număra 20 de persoane.

Înanii 1939 – 1945 rețeaua de stații situate în teritoriile ocupate, a fost aproape complet distruse.Ea trebuia să fie restaurată, și probabil creată din nou. Pe data de 29 martie anului 1944 Armata Roșie a eliberat orașul Cernăuți. Curând după eliberarea Cernăuțului, în luna aprilie anului 1944, Consiliul Comisarilor Poporului și Partidul Comunist (bolșevici) din Ucraina adoptă Rezoluția №395 despre înnoirea Serviciului Hidrometeorologic de Armata Roșie.Deja pe data de 4/29/1944 este deschisă stația meteorologică de aviație civilă în Cernăuți.În luna iunie a aceluiași an (1944), pentru reconstrucția stației meteorologice de aviație din Cernăuți vine Maiorul Fedorov, care în timpul al doilea război mondial a condus cu serviciul hidrometeorologic din URSS. Este restabilit serviciul al stației meteorologice din Cernăuți. Cu rezoluția № 183 de la 14 iulie anului 1944 a Comitetului executiv și Deputaților poporului din orașul Cernăuți  se admite decizia despre   alocarea a două clădiri pentru stațiea meteorologică din Cernăuți.

După război serviciul gidrometeorologic al Bucovinei continuă dezvoltarea sa. În 1949 în Cernăuți se începe detectarea atmosferei  al temperaturei și al vântului -  lucrul al  șaselei din Ucraina stației aerologice.

În 1977 în aeroportul din Cernăuți se  instalează radarul meteorologic care este subordinat   stației meteorologice de aviație.

După construirea stației hidroelectrice de Nistru în anul 1983, pentru serviciul căei este formată  stația de lac în Novodnistrovsk. Înopinia ei saintrodus21 de stațiihidrologice. Din ele 12 derâuși 9 de lac.Pentru a efectua observații meteorologice de pe rezervorul Nistrului pe stația de lac în Novodnistrovsk  se achiziționează vaporul «Tucea». Sarcinile stației  includ aproape  toate observațiile meteorologice.

Deja se măreșteșibiroulhidrometeorologic. Se extindedirecția activității sale. Din  anul 1976, își începe lucrul unul dintre primele din regiunea de vest, grupul chimic al  observațiilor de poluarea a aerului.

În 1986, grupul acesta este reorganizat în laboratorul de observațiile al poluării a aerului (LOPA) și își începe observațiile al poluării a aerului  în două posturi fixe. Din anul 1988 este schimbatăstructurabirouluihidrometeorologic din Cernăuți

Conform Decretului №144 de pe data de 01.06.1988 biroulhidrometeorologic din Cernăuți este convertat în Centrul Regional de Hidrometeorologiedin Cernăuți, care funcționează până în ziua de azi.

 

 

Contacts

 

Adresajuridică:

Cernăuți

Str. Glinka nr.1

CNP 21425063

Adresa poştală:

Cernăuţi – 58010

Nehadailova PO Box 640

Tel./fax: +380372-521871

Tel.: +380372-526938

E-mail:pgdchernivci@meteo.gov.ua