”Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor în bazinele superioare Prut și Șiret, prin punerea în aplicare a unui sistem modern de monitorizare cu stații automate - EAST AVERT”
MIS ETC 966
Graniţe comune. Soluţii comune
INFORMAţII PRIVIND POLUAREA CHIMICă

 

Інформація

або Стан забруднення атмосферного повітря м. Чернівці

за вересень 2017 року

  

    У вересні 2017 року ЛСЗА проводила спостереження на трьох стаціонарних постах: ПСЗ №1 (вул.Заводська,34), ПСЗ №3, (вул.Головній,265А) та ПСЗ №4 (вул. О.Гузар,1). За місяць відібрано 1330 проб атмосферного повітря, з яких 1318 проб на пил, двоокис сірки, окис вуглецю, двоокис та окис азоту, фенол, фтористий та хлористий водень і формальдегід та 12 проб на важкі метали.

   Аналіз даних вимірювань за період вересень 2013 - 2017 років свідчить про те, що середньомісячні концентрації по пилу, двоокису сірки, окису вуглецю, окису азоту та формальдегіду дещо нижчі за попередні роки. Спостерігається також незначне підвищення середньомісячних концентрацій по двоокису азоту та фенолу.

   Перевищень середньомісячних концентрацій середньодобової ГДК в вересні не було.

 

 

  

Середньомісячні значення концентрацій забруднюючих

речовин по м. Чернівці за вересень 2017 року.

 

Назва інгредієнта

Середньодобові ГДК

мг/м3

Середньомісячна концентрація по відношенню до ГДК за вересень

Пил

0,150

0,1

Діоксид сірки

0,050

0,03

Окис вуглецю

3,000

0,09

Діоксид азоту

0,040

0,8

Окис азоту

0,060

0,04

Фенол

0,003

0,7

Фтористий водень

0,005

0,6

Хлористий водень

0,200

0,5

Формальдегід

0,003

0,7

  

 

 

 

 

 

Кислотність атмосферних опадів по м.Чернівці за вересень 2017 р.

 

Місце відбору

Рік

місяць

Середнє значення рН за місяць

Мінімальне значення рН за місяць

Максимальне значення рН за місяць

Примітка

 

 

Чернівці

 

2017

вересень

 

6,1

 

 

5,6

 

 

6,7

 

Значення рН в межах норми