”Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor în bazinele superioare Prut și Șiret, prin punerea în aplicare a unui sistem modern de monitorizare cu stații automate - EAST AVERT”
MIS ETC 966
Graniţe comune. Soluţii comune
DESPRE PROIECT

  

EAST AVERT: Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor în bazinele râurilor Siret și Prut – sistem de monitorizare modern cu stații automate –un nou proiect finanţat din Programului Operaţional Comun „Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013”

 

În data de 28 noiembrie 2013, Autoritatea Comună de Management a Programului Operaţional Comun „Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013”, a semnat contractul de finanţare pentru proiectul major de investiții:

 

Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor în bazinele râurilor Siret și Prut, prin punerea în aplicare a unui sistem de monitorizare modern cu stații automate – EAST AVERT 

 

Proiectul va fi derulat de parteneri din România, Ucraina şi Republica Moldova şi îşi propune reducerea vulnerabilităţii localităţilor din regiunile de frontieră în faţa inundaţiilor prin efectuarea de lucrări de modernizare la Complexul hidrologic Stânca-Costeşti, îmbunătăţirea sistemului de avertizare prin instalarea de sisteme de monitorizare în bazinele râurilor Siret şi Prut şi creşterea capacităţii de reacţie a populaţiei prin măsuri de informare.

 

Liderul proiectului este Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice din România, şi are ca parteneri: Departamentul Resurselor de Apă Nistru – Prut, Ucraina, Centrul Regional de Hidrometrologie Cernăuţi, Ucraina, Centrul de Stat Ştiinţific şi Tehnic pentru Problemele Inter-sectoriale şi Regionale de Securitate a Protecţiei Mediului Înconjurător şi Conservare a Resurselor, Ucraina, Agenţia Apele Moldovei, Republica Moldova, Administrația Bazinală de Apă Siret, România, Administrația Bazinală de Prut-Bârlad, România, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, România.

 

Bugetul total al proiectului este de aprox. 9,3 mil. Euro.

Buletinul №1 proiectului EAST AVERT
Буклет проекту EAST AVERT
 

Proiect finanțat de Uniunea Europeană.

 

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

 

Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii intră în responsabilitatea Centrul de Hidrometeorologie Cernăuţi şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

 

Uniunea Europeană este constituită din 28 state membre care au decis să-şi unească treptat cunoștințele, resursele şi destinele. Pe parcursul a 50 de ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând totodată diveristatea culturală şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire a realizărilor şi valorilor cu statele din afara graniţelor sale.

 

Comisia Europeană este organul executiv al UE.