«Попередження і захист від паводків в верхніх частинах басейнів річок Прут і Сірет шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями – EAST AVERT»
MIS ETC 966
Спільні кордони. Спільні рішення
Дані про хімічне забруднення

 

Інформація

або Стан забруднення атмосферного повітря м. Чернівці

за червень 2021 року

          У червні 2021 року ЛСЗА проводила спостереження на трьох  стаціонарних постах: ПСЗ №1 (вул. Заводська,34), ПСЗ №3 (вул.Головна,265А) та ПСЗ №4 (вул. О.Гузар,1). Всього було відібрано 1483 проби атмосферного повітря, з яких 1468 проб  на: пил,  двоокис  сірки,  окис  вуглецю, двоокис  та  окис  азоту,  фенол,  фтористий  та  хлористий  водень,  формальдегід, проаналізовано в лабораторії, та 15 проб відіслано до ЦГО ім.Б.Срезневського для визначення вмісту важких металів. Крім того сформовано для відправки 3 об’єднані проби для визначення вмісту бенз(а)пірену, які до розпорядження ЦГО ім.Б.Срезневського зберігаються в ЛСЗА.   

            За результатами виконаних лабораторією аналізів видно, що середньомісячні концентрації забруднюючих речовин, а саме пилу, окису вуглецю, двоокису азоту, фенолу та фтористого водню в основному, вкладаються в межі концентрацій, які спостерігалися у червні в останні п’ять років. Але у червні 2021 року простежується  деяке зростання середньомісячної концентрації окису азоту та  зниження вмісту в атмосферному повітрі двоокису сірки, формальдегіду, хлористого водню. При цьому середньомісячна концентрація хлористого водню у порівнянні з попередніми роками, зменшилася у двічі.

            Перевищення  середньомісячними  концентраціями середньодобовихГДК спостерігалося по пилу (1,3 ГДК).

 Середньомісячні значення концентрацій забруднюючих речовин  по м. Чернівці за червень 2021 рік

                Назва інгредієнта

               Середньодобові ГДК

            мг/м3

Середньомісячна концентрація по відношенню до ГДК за червень

Пил

0,150

1,3

Діоксид сірки

0,050

0,04

Окис вуглецю

3,000

0,06

Діоксид азоту

0,040

0,6

Окис азоту

0,060

0,2

Фенол

0,003

0,3

Фтористий водень

0,005

0,4

Хлористий водень

0,200

0,3

Формальдегід

0,003

0,5

 

 

 

 

  

Кислотність атмосферних опадів по м. Чернівці за червень 2021 р.

 

Місце відбору

Рік

місяць

Середнє значення рН за місяць

Мінімальне значення рН за місяць

Максимальне значення рН за місяць

Примітка

Чернівці

 

2021

червень

 

5,8

 

 

5,1

 

6,7

Значення рН в межах норми